Građani grade Građevinu: Obrazovno – kreativni program za djecu, mlade i odrasle

Nevid teatar, zajedno sa udruženjima građana Centar za životnu sredinu, Zdravo da ste, Helsinški parlament građana Banjaluka i Centar za životnu sredinu, će 8. oktobra (u subotu) provesti akciju “Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada”.

Akcija će biti održana u periodu od 12.00 do 17.00 časova na lokaciji tzv. Građevine, uz ulicu Sime Šolaje.

Cilj održavanja akcije jeste informisanje i osnaživanje građana za aktivno učešće u procesu donošenja odluka, a posebno iz oblasti uređenja prostora i korišćenja javnih površina.

Planirani program je:

12.00 – 12.45 Hip hop za mlade
12.00 – 16.00 Komšije planiraju Građevinu (uz pomoć makete isplanirajmo kako bi Građevina trebala izgledati u budućnosti)
12.00 – 16.00 Kreativno oslikavanje prostora
12.00 – 16.00 Servis za bicikle (dovezite svoje dvotčkaše na jesenji remont)
13.00 – 13.45 Hip hip za djecu
14.00 – 16.00 Break dance za sve
14.00 – 16.00 Radionica: Mehanizmi učešća djece u našoj zajednici (grupa djece koja radi na temama prava djeteta će vršnjacima pojašnjavati koje su njihove mogućnosti učešća u lokalnoj vlasti)
16.16 – 16.35.99 Nevid teatar: Pohvala ludosti, Erazmo Roterdamski, filosofski stand-up (Bog ludosti je u pohodu protiv neobrazovanost i sveopšte gluposti ili šta ti smeta što ti cijelo pozorište zviždi. Pljeskaj ti sebi sam!)

Pozivamo sve zainteresovane građane da se pridruže akciji!