Audio-knjiga_bajki_i_basni_za_djecu-Nevid teatar

Audio-knjiga bajki i basni za djecu

Audio-knjiga bajki i basni za djecu rezultat je Javnog regionalnog konkursa Nevid teatra za originalne bajke i basne za djecu na temu kulturnih raznolikosti koji je realizovan u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru”.


Format: Mp3
Trajanje:
 6:32:30
Veličina: 353 MB

Naratori: Svjetlana Andrić, Marko Dukić i Dejan Andrić
Lektorka: Nataša Kecman
Muzika: Marko Dukić
Flauta: Nataša Vukojević Dukić
Snimatelj zvuka: Predrag Blagojević
Dizajner zvuka: Albert Bojan Savić
Režija: Marko Dukić
Produkcija: Nevid teatar, 2021

Autori/ke bajki i basni za djecu:

Muris Žigonja – Basna o pčeli i pužu
Tamara Senić – Crna ovca
Katarina Krstajić – Kengurova želja
Milica Konstantinović Stanojević – Gde ježić spava
Ivona Momirović – Crvenka na Pasjem Brdu
Dubravka Vujinović – Čudesni Pečurak
Miloš Petković – Praskozorje sumraka
Dubravko Boban – Legenda o Jetiju
Tea Katica i Amila Masleša – Kako je mala izviđačka družina pronašla sreću
Aleksandar Teokarević – Gospodar visina i neuhvatljivi ronilac
Igor Vučak – Bajka sa Ostrva vječnog proljeća
Ćera Imširović – Dječak Neal otkriva ljepote različitosti
Dženita Hrnjičić – Čuda se dobrim djelima stvaraju – Kako su Dan i Jutra popravili zlog čarobnjaka
Danijela Lazendić – Princeza i svetioničar
Biljana Obradović – Zli Prah i mladi vjetar Spaljenko

Ova audio-knjiga bajki i basni za djecu rezultat je projekta „Obrazovanje kroz igru’ koji implementira Nevid teatar iz Banjaluke u partnerstvu sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije’, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).