Bog Ludosti ovog februara u dva prostora u tri termina u jednom momentu

Predstava Nevid teatra „Pohvala ludosti” po tekstu holandskog avgustinskog teologa, filozofa i filologa Erazma Roterdamskog biće izvedena u mjesecu februaru u dva prostora u tri termina u jednom momentu.

Predstava će biti izvedena u srijedu, 12.02. i u petak, 21.02.2014. godine u jednom momentu poslije dnevnika u caffe bar-u “JazzBanjaluka”, dok će u vremenskom periodu između ova dva izvođenja Bog Ludosti posjetiti kafe Žižu u petak, 14.02. u jednom momentu u toku dana i zapljeskati sebi sam.