Koalicija za Vrbas predstavila razloge zbog kojih je protiv hidroelektrane na Vrbasu

Koaliciju za Vrbas čine 35 udruženja iz Banje Luke koji su okupljeni s jednim ciljem – zaustaviti planove za izgradnju novih hidroelektrana na rijeci Vrbas. Danas smo na obali Vrbasa javnosti i medijima predstavili svoje razloge.

„Juče smo predali nadležnim opštinskim i republičkim vlastima Zahtjev za donošenje negativnog mišljenja o projektu izgradnje hidroelektrane Krupa na rijeci Vrbas, u kome smo naveli 20 razloga zbog kojih smo protiv ovog projekta. Lošiji kvalitet vode, promjena klime, uticaj na prirodu i generalno zastarjelost ovakvih tehnologija su samo neki od razloga“, izjavio je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Projektom hidroelektrane Krupa predviđena je izgradnja brane 18-20 metara i premještanje magistralnog puta od mosta u Krminama do hidroelektrane „Bočac 2“ u dužini od 10 km sa lijeve na desnu obalu Vrbasa.

Tamara Pantoš iz Planinarskog društva Kozara je dodala: „Uticaj hidroelektrana na nivo vode u koritu Vrbasa otežava mogućnost bavljenja ribolovnim i avanturističkim turizmom koji su Banjaluku i Vrbas postavili na svjetsku mapu turističkih destinacija. Godinama pokazujemo da se ulaganjem u turizam dobija direktna korist za širu zajednicu, dok bi izgradnjom hidroelektrane to bilo apsolutno nemoguće“.

„Trebali bismo svi biti svjesni važnosti Vrbasa, ali očigledno nije tako. Koalicija za Vrbas podržava ulaganja u rijeku Vrbas koja nemaju negativan uticaj na prirode i ljude. Prvenstveno je potrebno riješiti problem otpadnih voda izgradnjom prečišćivača, čvrstog otpada na obalama Vrbasa, uređenje obala i plaža, vodosnabdijevanje i druga ulaganja od javnog značaja“, naglasio je Igor Gajić iz Ronilačkog kluba Delfin.

Koalicija za zaštitu Vrbasa je 2005. godine sakupila preko 17 000 potpisa građana koji su rekli ne hidroelektranama na Vrbasu, nakon čega je Skupština grada Banjaluka dala negativno mišljenje o tadašnjem projektu. Smatramo da ovog puta još veći broj građana i Skupština Grada Banja Luka treba reći jasno NE svim novim hidroelektranama.

Građani Banjaluke okupljeni u Koaliciju za Vrbas iznose razloge zbog kojih se protive izgradnji hidroelektrane Krupa navodeći očekivane posljedice izgradnje ovog postrojenja:

1. Lošiji kvalitet vode za piće – Grebenska klisura Vrbasa je „prirodni filter” koji prečišćava vodu, njegovo ujezeravanje će dovesti do lošijeg kvaliteta. Ovo će dalje dovesti do poskupljenja vode za piće zbog većih troškova prilikom njene obrade.

2.Povećavanje vlažnosti vazduha, česte pojave magle, negativan uticaj na mentalno i fizičko zdravlje, te povećanje broja oboljelih od plućnih bolesti.

3.Usporavanje protoka vode dovodi do njenog zagrijavanja, koje dovodi do mijenjanja ekosistema same rijeke. Zagrijevanje vode dalje dovodi do stvaranja vodenih algi koje troše potrebni kiseonik iz vode i samim tim će doći do izumiranja plemenitih vrsta riba kao i drugih biljnih i životinjskih vrsta!

4.Zatvaranje prirodnih puteva u migraciji ribljih vrsta. Hidroelektrane predstavljaju nepremostive barijere za kretanje riba a dosadašnje analize pokazuju da čak i brane sa ribljim stazama ne daju potrebne rezultate.

5.Uništavanje staništa salmonidnih vrsta riba – u ljetnim mjesecima salmonidne vrste riba migriraju u Grebensku klisuru Vrbasa koja je bogata kiseonikom, njenim uništavanjem dovešćemo do izumiranja salmonida tačnije mladice, pastrmke i lipljena! Takođe, svakodnevne velike oscilacije nivoa vode negativno utiču na prirodan mrijest mladice gdje ikra ostaje na suhom ili usljed velikog talasa bude uništena.

6.Nakon izgradnje brana dolazi do promjene mikroklime i povećanja vlažnosti što uzrokuje poremećaj kod poljoprivrednih kultura koje prestaju da rađaju a kasnije i odumiru, kao što su pojedine voćarske kulture koje se tradicionalno uzgajaju i koriste u predmetnom području.

7.Nakupljanje riječnog nanosa i mulja u akumulacijama koje sadrže organske materije koje vremenom počinju da se raspadaju i dolazi do oslobađanja ugljendioksida (CO2) i metana (CH4), gasa koji je opasniji od CO2 u stvaranjuefekta staklene bašte.

8.Banjaluka je seizmički aktivno područje i treba se uzeti u obzir potencijalna katastrofa koja bi nastala usljed jakog zemljotresa i pucanja brane.

9.Jedna smo od rijetkih zemalja u Evropi koja izvozi električnu energiju, dok se istovremeno zanemaruje potencijal koji imamo u drugim obnovljivim izvorima energije kao što je solarna i energija.

10.Članice Koalicije za Vrbas su u mogućnosti da kroz svoje aktivnosti, znanje i sposobnosti ponude konkretne aktivnosti koje će doprinijeti razvoju održivog korištenja Vrbasa, kroz jačanje lokalnih zajednica, ribolovni i avanturistički turizam, umjetničke i naučne aktivnosti.

11.Pored generalnog trenda migracija stanovništva iz sela u gradove i odlaska stanovništva iz države, procjenjujemo da će izgradnja hidroelektrane Krupa doprinijeti odlasku i ono malo preostalog stanovništva iz lokalnih zajednica tog područja.

12.Nakon izgradnje hidroelektrane Krupa planirana je izgradnja sljedeće nizvodne hidroelektrane Grbići što bi povećalo negativan kumulativni efekat koji proizvode hidroelektrane. Na taj način, Vrbas više ne bi tekao već bi u najvećoj mjeri bio ujezeren.

13.Izgubiće se turistički potencijal Krupe na Vrbasu i banjalučke regije koji se posljednju deceniju ogledava u aktivnostima na vodi i oko nje (rafting, kajak-kanu, dajak, ronjenje, sportski ribolov, biciklizam, sportsko penjanje, planinarenje i druge rekreativno-turističke aktivnosti).

14.U razvijenim zemljama se odustalo od izgradnje ovakvih hidroelektrana u blizini većih gradova i/ili na visokovrijednim rijekama. U 2014. godini veliki broj banjalučana je direktno pogođen poplavama koje su između ostalog prouzrokovane lošim i nesavjesnim upravljanjem hidroelektranama na Vrbasu.

15.Zastarjele i prljave tehnologije se sele iz razvijenih zemalja i podmeću se nama kao investicioni razvojni projekti koji obećavaju „nepostojeća“ radna mjesta obmanjujući lokalnu zajednicu i javnost.

16.U svijetu je prisutan trend rušenja brana i uklanjanja barijera na rijekama, te pokušaj njihovog vraćanja u što prirodnije stanje kakvo kanjon i klisura Vrbasa imaju.

17.Hidroelektrane su jako skupe za izgradnju i ostavljaju mnogo prostora za korupciju, zloupotrebu položaja donosioca odluka i izvršnih vlasti.

18.Uticaj hidroelektrana na nivo vode u koritu Vrbasa otežava mogućnost bavljenja ribolovnim i avanturističkim turizmom koji su Banjaluku i Vrbas postavili na svjetsku mapu turističkih destinacija.

19.Na gubitku su svi oni građani koji uživaju u Vrbasu kao što su: rafteri, kajakaši, dajakaši, ronioci, ribolovci i svi ostali ljubitelji prirode koji adrenalin i mir nalaze u kanjonu i klisuri Vrbasa.

20.Koalicija za Vrbas podržava ulaganja u rijeku Vrbas koja nemaju negativan uticaj na prirode i ljude. Prvenstveno je potrebno riješiti problem otpadnih voda izgradnjom prečišćivača, čvrstog otpada na obalama Vrbasa, uređenje obala i plaža, vodosnabdijevanje i druga ulaganja od javnog značaja.

35 dolepotpisanih udruženja iz Banjaluke članica Koalicije za Vrbas učiniće sve, koristeći sve pravno dostupne mehanizme, da se rijeka Vrbas sačuva i održivo koristi za dobrobit današnjih i budućih pokoljenja.