Literarni konkurs-Novosti-Nevid teatar

Literarni konkurs za originalne pjesme o pravilnoj ishrani u okviru projekta „Zdravi zabavnik Nevid teatra“

Nevid teatar iz Banjaluke u okviru edukativnog projekta „Zdravi zabavnik Nevid teatra“ poziva sve učenike i učenice od 1. do 9. razreda osnovnih škola iz Banjaluke da napišu originalne pjesme o pravilnoj ishrani.

Osim originalne pjesme, možete pisati i o zdravlju, ishrani i osnovnim problemima konzumiranja štetnih prehrambenih namirnica. Prijaviti se mogu i svi/e koji/e žele poslati samo mišljenje o pravilnoj ishrani.

 

Pravila učešća

 

Konkurs je otvoren od 24. avgusta i trajaće do 5. oktobra 2022. godine do 23 časa i 59 minuta.

Pravo učešća na konkursu imaju učenici i učenice od 1. do 9. razreda osnovnih škola iz Banjaluke koji pišu ćirilicom ili latinicom. U slučaju da mladi/e autori/ke pišu jezicima manjinskih naroda, uz originalnu pjesmu poslati prevod na jedan od tri službena jezika.

Učesnici/ce konkursa mogu poslati neograničen broj pjesama.

Mladi/e autori/ke koji žele konkurisati treba da pošalju:

1. Osnovne podatke o sebi,

2. Originalnu pjesmu o pravilnoj ishrani (do 500 riječi),

3. Zapažanja o zdravlju, ishrani i osnovnim problemima konzumiranja štetnih prehrambenih namirnica (do 500 riječi – jedna stranica).

Mladi/e autori/ke pjesama moraju ispunjavati navedene uslove da bi prijava bila prihvaćena.

Svi/e koji/e žele pisati samo o zdravlju, ishrani i osnovnim problemima konzumiranja štetnih prehrambenih namirnica samo treba da pošalju osnovne podatke o sebi i zapažanja o tome.

Pravo učešća na konkursu imaju samo originalne, do sada neobjavljivane pjesme.

Osnovni kriterijumi prilikom odlučivanja biće autorski radovi koji odgovaraju na temu o pravilnoj ishrani. Kao posebnu karaktеristiku pjesme, selektori će cijeniti originalnost.

 

PRIJAVI SE! PREUZMI PRIJAVU!

 

Ispunjenu prijavu poslati na imejl: nevid.teatar@gmail.com

Naslov imejla: Prijava za Literarni konkurs o pravilnoj ishrani (Ime i prezime, naziv osnovne škole, razred) ili putem preporučene pošte na adresu Nevid teatra: Sime Šolaje 11, 78 000 Banja Luka, najkasnije do 5. 10. 2022. (u odnosu na datum na koverti).

 

Rezultati konkursa

 

Rezultate konkursa objavićemo 20. oktobra 2022. godine na veb-stranici Nevid teatra.

Do 30 najboljih mladih autora i autorki izabraće umjetnici iz Nevid teatra Marko Dukić i Dejan Andrić.

Učešćem na konkursu mladi/e autori/ke pjesama zadržavaju svoja autorska prava.

Nevid teatar zadržava pravo lektorisanja radova, jer ćemo na osnovu najboljih izabranih pjesama o pravilnoj ishrani izdati štampanu knjigu Zdravi zabavnik Nevid teatra. Elektronska verzija biće dostupna na veb-sajtu Nevid teatra.

Osim izabranih pjesama, Zdravi zabavnik Nevid teatra sadržavaće i zapažanja djece o zdravlјu i ishrani, kao i zdravi jelovnik i dodatne zabavne činjenice i zanimlјivosti o hrani.

U okviru projekta biće organizovan i Edukativni program o pravilnoj ishrani za cijelu porodicu u Domu omladine u Banjaluci, 26. novembra 2022. godine.

U cilјu prevencije gojaznosti i sticanja zdravih navika biće realizovano stručno predavanje i edukativni kviz o pravilnoj ishrani a radi promovisanja autorskog književnog stvaralaštva i stvaralaštva za djecu i tinejdžere biće organizovano Javno čitanje najbolјih pjesama u kojem će do 30 najbolјih mladih autora i autorki iz Banjaluke imati priliku da predstave svoje radove.

Mladi/e autori/ke čije pjesme budu izabrane moraju do 18. novembra 2022. godine da potvrde svoje učešće u Javnom čitanju najboljih pjesama o zdravoj ishrani. O detaljima će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

 

Nagrade

 

Izabraćemo do 30 najboljih mladih autora i autorki koji će dobiti na poklon po jedan štampani primjerak knjige Zdravi zabavnik Nevid teatra, diplomu za učestvovanje u Literarnom konkursu, kao i torbicu sa poklonima Nevid teatra.

 

Rezultati projekta

 

Implementacijom projekta „Zdravi zabavnik Nevid teatra” Nevid teatar će omogućiti djeci, tinejdžerima i roditeljima da kroz literarnu i animacionu obrazovnu formu uče i prošire svoja znanja o vrijednostima unapređenja znanja o pravilnoj ishrani i štetnim poslјedicama konzumiranja nezdravih prehrambenih namirnica u cilјu prevencije gojaznosti i sticanja zdravih navika.

Projekat će biti implementiran od avgusta do decembra 2022. godine u Banjaluci a posebne aktivnosti biće realizovane u Domu omladine i u četiri prigradske mjesne zajednice Banjaluke: Ljubačevu, Verićima, Zalužanima i Gornjoj Piskavici.

Projekat sufinansira Grad Banjaluka.