Nevid teatar raspisuje Javni konkurs za originalne dramske tekstove u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru“

Nevid teatar iz Banjaluke u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru“, koji se sprovodi kroz zajednički projekat UN-a: „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH“, poziva kreativne mlade autore i autorke od 18 do 30 godina koji žive u u Bosni i Hercegovini da prijave svoje ideje za originalne dramske tekstove namijenjene djeci uzrasta od tri do 11 godina na temu kulturnih raznolikosti u BiH, u smislu putopisa Bosnom i Hercegovinom, o gradu, opštini i selu u kojem žive, prirodnim ljepotama i životinjskom svijetu, te materijalnom i nematerijalnom blagu BiH.

Pored originalnog dramskog teksta, autori i autorke imaće priliku da pišu o problemima obrazovnog sistema u BiH i ponude konkretne ideje ka reformi obrazovanja, kao i razloge zašto žele istražiti temu obrazovanja i kulturnih raznolikosti u BiH.

Konkurs je otvoren od 21. januara i trajaće do 22. februara 2019. godine do 23 časa i 59 minuta.

Od tri do šest najboljih dramskih tekstova, koje će Tanja Šljivar, višestruko nagrađivana dramska spisateljica i nova direktorka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, povezati u jednu tekstualnu cjelinu, nastaće interaktivna-obrazovna predstava za djecu uzrasta od tri do 11 godina. Predstava će biti izvođena u Bugojnu, Doboju, Istočnom Sarajevu, Kiselјaku, Kreševu, Mostaru, Sarajevu, Travniku, Tuzli, Usori i Banjaluci do kraja avgusta 2019. godine.

Implementacijom projekta „Obrazovanje kroz igru“ Nevid teatar omogućiće djeci i mladima koji su svakodnevno izloženi problemima obrazovanja, etničkim i drugim vidovima segragacije ili diskriminacije u školama da kroz igru i dramsku obrazovnu formu uče i prodube svoja znanja o kulturnim raznolikostima u BiH i važnosti cjeloživotnog učenja, vaspitanja i obrazovanja, te se povežu se sa kolegama i koleginicama iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Za više informacija o pravilima učešća i rezultatima konkursa možete pročitati na stranici projekta: www.obrazovanjekrozigru.com

„Obrazovanje kroz igru“ Nevid teatra jedan je od 24 odabrana projekta koji se finansira u okviru zajedničkog projekta UN-a: Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH.

Projekat „Obrazovanje kroz igru“ sufinansira i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Zajednički projekat „Dijalog za budućnost“ je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekat koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini.