Premijera nove autorske predstave Nevid teatra „Zväće se Hamlet”

Predstava Nevid teatra „Zväće se Hamlet”, grupe autora biće izvedena PREMIJERNO u četvrtka, 15. avgusta 2013. godine sa početkom u 19 časova i 3 ½ minute na prostoru iznad Javnog skloništa „Građevina” ili „Građiš” u Ulici Sime Šolaje u Banjaluci.

Muzičko pantomimska igra „Zvaće se Hamlet“ predstavlja tragikomičan iskaz o problemima slobode u savremenom društvu, u smislu naznačavanja ograničenja koja individualnoj slobodi postavlja njena uslovljenost društvenim konvencijama. Prihvatajući se ove problematike kao svoje teme, predstava zauzima angažovan kritički stav prema političkoj praksi koja zloupotrebljava svoj položaj dominantnog faktora u donošenju odluka, raspolaganju moći i sprovođenju vlasti.

U predstavi je politička praksa prikazana kao „metronom“ koji daje takt društvenim kretanjima pojedinaca na različitim nivoima socijalne ljestvice i u različitim oblastima ljudskih djelatnosti. Ovi pojedinci zahvaćeni su strujanjem koje im dolazi spolja, iz uspostavljenih centara moći, i koje se sukobljava sa njihovim unutrašnjim individualnim težnjama. Zbog toga su društveni tipovi u predstavi neizlječivo rascijepljeni i otud tragični, a njihovo očajničko nastojanje da se sastave ili da bar odaju utisak cjelovitih ličnosti djeluje komično.

Kada se uspostavi jedna moć ona uspostavlja i određene konvencije kao utvrđene oblike ponašanja koji obezbjeđuju održavanje nepromijenjenog stanja kojim se ujedno održava i uspostavljena moć. Predstava prikazuje ove utvrđene konvencije kroz niz postupaka koji potiču od društvenog tipa političara i koje potom usvajaju i ponavljaju i drugi društveni tipovi, iako im njihove osobenosti i njihov socijalni položaj onemogoćuju da budu savršena kopija političkog modela, pa izgledaju kao njegova parodija ili kritika.

Predstava je simbolički inspirisana autentičnim činjenicama novije balkanske istorije. Svaka borba za individualnu slobodu teži utopiji, teži društvu u kojem bi bilo podnošljivije živjeti. Muzičko-pantomimska igra „Zvaće se Hamlet“ ima za cilj da ukaže na problem izbora: prećutnog prihvatanja društvene konvencije ili borbe za individualnu slobodu u društvu.

Sinopsis

Igrač (Dejan Andrić) predstavlja jednu ličnost podijeljenu na četiri tipa: Političar, Aparatčik, Narkoman, i Glumac. Radnja se sa svakom slikom vraća na početak, a priča se postepeno sklapa, ali viđena iz različitih perspektiva. Likovi (tipovi) prolaze kroz iste situacije, na njih različito reaguju, a ishod biva različit za svaki od likova. Igra je vrlo jednostavna, sa znakovima koji su razumljivi, a radnja se ponavlja na nekoliko punktova. Kombinacijom znakovnih elemenata sa likovima i zadatim situacijama igrač tumači univerzalnu priču o društvenoj hijerarhiji, koristeći se vrlo jasnim i svima razumljivim pozorišnim jezikom. Predstava je u dobroj mjeri interaktivna, tako da gledalac ima priliku da aktivno učestvuje u izvođenju predstave i samim tim mijenja, što svako novo izvođenje čini novim i autentičnim. Pored glavnog igrača, u predstavi igraju još tri igrača (Marko Dukić, Darko Đekić i Ljubiša Trivić), koji osim koreografski, glavnog igrača prate i muzički: proizvode zvukove i ritmove scena. Dakle, „Zvaće se Hamlet“ je muzičko-pantomimski komad koji slijedi principe savremenog fizičkog teatra i teatra pokreta.

Nevid teatar se posebno zahvaljuje, našim dragim prijateljima i saradnicima, gospođi Tanji Dukić – Čičić i gospodinu Aleksandru Iliću.