Poorezija povodom Međunarodnog dana istrebljenja siromaštva

Povodom Međunarodnog dana istrebljivanja siromaštva, Nevid teatar organizuje veče Art poezije 3 pod nazivom “Poorezija”, u petak, 17. oktobra 2014. godine od 19 časova i 18 + 1 minut u kafe baru “Žiža” u Banjaluci.

Organizovanjem poetsko – izvođačkih večeri „Art poezija“ u prostoru kafea „Žiža“ u Banjaluci, nezavisna nekonvencionalna teatarska trupa „Nevid teatar“ želi informisati i podignuti svijest publike za neke bitne aspekte ljudskog djelovanja u društvu. Poetsko-izvođačke večeri, između ostalog, komentarisaće teme religije, politike, seksualnog opredeljenja i pola, koje su često tabu teme u svijetu akademske poezije. Naglasak je na izvođenju poezije, gdje izvođač nastoji da upotrebi funkciju govora: kanale koumunikcije, kongruentnost, odnos govornik – sagovornik, boju glasa, visinu tona, jačinu glasa, govorni tempo, govorne interpunkcije, logičke akcente, respiratornu pauzu, psihološku pauzu, poređenje, gradacije, kontrast, ritam, improvizaciju, spontano izvođenje, rimu, raznovrsne pjesničke konstrukcije, igru riječi i slenga i na taj način u glavama slušaoca projektuje žive slike, zvukove, akciju i druge senzacije.

Cilj kulturnog poduhvata Nevid teatra je da slušaoci osjete miris i ukus onoga što se govori i da podstakne javnost da povede više brige o živoj, umjetničkoj riječi.

Glumac Nevid teatra Dejan Andrić čitaće poeziju Borjane Mrđe.