Zväće se Hamlet

Grupa autora

44 minute

Muzičko-pantomimska igra

 

Autorski tim: Marko Dukić, Ljubiša Trivić, Goran Damjanac, Darko Đekić i Dejan Andrić

Igra: Dejan Andrić

Fotografija: Aleksandar Čavić

Tehnička podrška: plesni studio „City Jazz", Banja Luka

Trajanje predstave: 44 minute

Premijera: 15. 8. 2013, Prostor iznad Javnog skloništa u Ulici Sime Šolaje, „Građevina”

 

O predstavi: Muzičko-pantomimska igra „Zväće se Hamlet” na tragikomičan način govori o problemima slobode u savremenom društvu, to jest na koji način je individualna sloboda uslovljena i ograničena društvenim konvencijama. Predstava na angažovan način progovora o politici, moći, vlasti, tj. njihovim zloupotrebama. Predstava je simbolički inspirisana autentičnim činjenicama novije balkanske istorije. Svaka borba za individualnu slobodu teži utopiji, teži društvu u kojem bi bilo podnošljivije živjeti. Muzičko-pantomimska igra „Zväće se Hamlet” ima za cilj da ukaže na problem izbora: prećutnog prihvatanja društvene konvencije ili borbe za individualnu slobodu u društvu.

Sinopsis: Izvođač (Dejan Andrić) predstavlja jednu ličnost podijeljenu na četiri tipa: Političar, Aparatčik, Narkoman i Glumac. Radnja se sa svakom slikom vraća na početak, a priča se postepeno sklapa, ali viđena iz različitih perspektiva. Likovi (tipovi) prolaze kroz iste situacije, na njih različito reaguju, a ishod biva različit za svakog od njih. Igra je vrlo jednostavna, sa znakovima koji su razumljivi, a radnja se ponavlja na nekoliko punktova. Neki od punktova predstavljaju karakteristične savremene statusne simbole. Kombinacijom ovih znakovnih elemenata sa likovima i zadatim situacijama igrač tumači univerzalnu priču o društvenoj hijerarhiji, koristeći se vrlo jasnim i svima razumljivim pozorišnim jezikom. Pored glavnog izvođača, u predstavi igraju još tri (Marko Dukić, Darko Đekić i Ljubiša Trivić), koji glavnog izvođača prate i muzički: proizvode zvukove i ritmove scena. Dakle, „Zväće se Hamlet” je muzičko-pantomimski komad koji slijedi principe savremenog fizičkog teatra i teatra pokreta.

Izvođenja (3): Banja Luka

 

Nagrada

Specijalna nagrada autorskom timu predstave „Zväće se Hamlet” za kolektivnu igru i promociju nekonvencionalnog teatarskog izraza
Međunarodni festival mladog glumca Zaplet 05, Banja Luka, BiH, 2013

Fotografije