Art poezija (2014 - )

Umjetničko čitanje i/ili govorenje poezije

Poeziju govori: Dejan Andrić i gosti
Dizajn: Marko Dukić

Premijera: 27. mart 2014, caffe bar Žiža, Banja Luka, BiH
Trajanje čitanja poezije: 118 +1 minut

Tehnička podrška: Gostionica Žiža, Banjaluka

Art poezija je kulturni poduhvat Nevid teatra kojim želi podstaknuti javnost da povede više brige o jezičkoj, umjetničkoj i govornoj kulturi u školi, u pozorištu i u javnom životu, te informiše i podigne svijest građana i građanki za bitne aspekte lјudskog djelovanja u društvu.

Art poezija 1 pod nazivom Pornezija premijerno je izvedena na Svjetski dan pozorišta 27. marta 2014. godine u caffe bar-u Žiža u Banjaluci. Pored Pornezije, Nevid teatar je do sada organizovao i Art poeziju 2 ‒ Infuzija, povodom Svjetskog dana dojenja, Art poeziju 3 ‒ Poorezija, povodom Svjetskog dana istrebljenja siromaštva, Art poeziju 4 ‒ Revizija, povodom Međunarodnog dana Nevid teatra i Art poeziju 5 ‒ Bard iz Stratforda na Ejvonu, čitanje Šekspirovih soneta povodom Evropske noći teatra.

Poetsko-izvođačke večeri, između ostalog, komentarišu teme religije, politike, seksualnog opredjelјenja i pola, koje su često tabu teme u svijetu akademske poezije. Naglasak je na izvođenju poezije, gdje izvođač nastoji da upotrijebi: ritam, improvizaciju, spontano izvođenje, rimu, raznovrsne pjesničke konstrukcije, igru riječi i slenga i na taj način u glavama slušaoca projektuje žive slike, zvukove, akciju i druge senzacije. Nevid teatar će sistematski predstavi savremenu pjesničku scenu širom planete Zemlje.

Art poezija 1: Pornezija

Svjetski dan pozorišta, 27. 3. 2014.

Caffe bar Žiža

Poeziju govorio: Dejan Andrić

Poezija Alena Ginzberga, Eda Sandersa, Arama Bojadžijena, Leonore Kendel, Čarlsa Bukovskog, Tuli Kapferberga, Bobi Kaufmana, Antonena Artoa i Lorensa Ferlingetija

 

Art poezija 2: Infuzija

Svjetski dan dojenja, 7. 8. 2014.

Caffe bar Žiža

Poeziju govorili: Darinka – Dara Stojiljković i Dejan Andrić

Poezija: Dare Stojiljković, Bisere Alikadić, Aleksandre Čvorović, Aleksandra Ilića, Berislava Blagojevića, Predraga Bjeloševića, Jovana Kuzmića, Dare Sekulić, Vesne Parun, Desanke Maksimović, Mike Antića, Branka Miljkovića, Momčila Nastasijevića, Branislava Petrovića; Milana Rakića, Alekse Šantića, Sergeja Jesenjina, Federika Garsije Lorke, Rabindranata Tagore, Pabla Nerude, Žaka Prevera i Nepoznatog Autora

 

Art poezija 3: Poorezija

Svjetski dan istrebljenja siromaštva, 17. 10. 2014.

Poeziju govorili: Dejan Andrić i Borjana Mrđa

Poezija Borjane Mrđe

 

Art poezija 4: Revizija

Svjetski dan Nevid teatra, 27. 12. 2014.

Poeziju govorili: Darinka – Dara Stojiljković i Dejan Andrić

Umjetničko čitanje poezije: Dare Stojiljković, Borjane Mrđe, Antonena Artoa, Leonore Kendel, Čarlsa Bukovskog, Tuli Kapferberga, Bisere Alikadić, Aleksandra Ilića, Predraga Bjeloševića, Jovana Kuzmića, Dare Sekulić, Vesne Parun, Desanke Maksimović, Mike Antića, Branka Miljkovića, Momčila Nastasijevića, Milana Rakića, Alekse Šantića, Sergeja Jesenjina, Federika Garsije Lorke, Rabindranata Tagore, Pabla Nerude, Žaka Prevera

 

Art poezija 5: Bard sa Stratforda na Ejvonu

Evropska noć teatra, 21. 11. 2015.

Šekspirove sonete govorio Dejan Andrić

 

Art poezija 6: Bukovski ‒ 33 u komadu

Noć teatra BiH, 18. 11. 2017.

Poeziju Čarlsa Bukovskog koja obuhvata period 1984‒1994 govorio Dejan Andrić