Produženo trajanje Javnog konkursa za originalne dramske tekstove u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru“

Nevid teatar iz Banjaluke obavještava da je produženo trajanje Javnog konkursa za originalne dramske tekstove u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru“, koji se sprovodi kroz zajednički projekat UN-a „Dijalog za budućnost”.

Podsjećamo da je Nevid tearar u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru“ pozvao kreativne mlade autore i autorke od 18 do 30 godina koji žive u BiH da prijave svoje ideje za originalne dramske tekstove namijenjene djeci uzrasta od tri do 11 godina na temu kulturnih raznolikosti u BiH, u smislu putopisa Bosnom i Hercegovinom, o gradu, opštini i selu u kojem žive, prirodnim ljepotama i životinjskom svijetu, te materijalnom i nematerijalnom blagu BiH.

Pored originalnog dramskog teksta, mladi autori i mlade autorke imaju priliku da pišu o problemima obrazovnog sistema u BiH i ponude konkretne ideje ka reformi obrazovanja, kao i razloge zašto žele istražiti temu obrazovanja i kulturnih raznolikosti u BiH.

Konkurs je otvoren do 3. marta 2019. godine do 23 časa i 59 minuta.

Za više informacija o pravilima učešća, nagradama i rezultatima konkursa možete pročitati na stranici projekta: www.obrazovanjekrozigru.com

„Obrazovanje kroz igru“ Nevid teatra jedan je od 24 odabrana projekta koji se finansira u okviru zajedničkog projekta UN-a: „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH“.

Projekat „Obrazovanje kroz igru“ sufinansira i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

———

Zajednički projekat „Dijalog za budućnost“ je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekat koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini.