Djeca uče sa Nevid teatrom

Djeca uče sa Nevid teatrom (2019)

Djeca iz pet prigradskih naseljenih mjesta Banjaluke učila su na zabavan i interaktivan način o vrijednostima i važnosti cjeloživotnog učenja, vaspitanja i obrazovanja kroz animacioni i edukativni program „Djeca uče sa Nevid teatrom” koji je realizovan od 7. do 13. marta 2019. godine u Karanovcu, Kolima, Bistrici, Bočcu i Borkovićima.

U okviru projekta Nevid teatar izveo je interaktivnu obrazovnu predstavu „Čudesni kontinenti” koja pristupa djeci na jedinstven i interaktivan način. Nakon izvođenja predstave u svakom prigradskom naselju održane su dvije dramske radionice za uzrast djece od četiri do pet i od šest do devet godina. Djeca su imala priliku da se upoznaju sa osnovama dramskih igara i tehnika kroz čudesni svijet fantazije u kojem se izražava osjećanjima i idejama. Na kraju jednodnevnog programa održano je predavanje na temu „Uticaj interaktivnih predstava i dramskih radionica u razvoju fizičkih, kognitivnih i socijalnih vještina kod djece”. Predavanje, čiji je cilj bio da približi osnovne pretpostavke, metodologiju i tehnike dramskih igara, kako bi svima koji su zainteresovani za obrazovanje i vaspitanje djece olakšao primjenu u svakodnevnom radu održano je za prosvjetne radnike/ice osnovnih škola u kojima je implementiran projekat „Djeca uče sa Nevid teatrom”.

Projekat je realizovan uz tehničku podršku osnovnih škola u Karanovcu (JU  OŠ „Milan Rakić”), Kolima (JU OŠ „Petar Kočić”), Bistrici (JU OŠ „Miroslav Antić”), Bočcu (područna škola JU OŠ „Vojislav Ilić”) i Borkovićima (područna škola JU OŠ „Miroslav Antić”). Sufinasijer projekta bio je Grad Banjaluka.