Djeca uče sa Nevid teatrom 2-Projekat-2021

Djeca uče sa Nevid teatrom (2021)

Implementacijom edukativnog projekta „Djeca uče sa Nevid teatrom“ Nevid teatar je omogućio djeci predškolskog i ranoškolskog uzrasta, roditelјima i svima koji su zainteresovani za obrazovne programe u radu sa djecom da unaprijede svoje intelektualne i kreativne sposobnosti, te na zabavan i interaktivan način uče i prošire svoja znanja o kontinentima i pravilima lijepog ponašanja u pozorištu a sve u cilјu sticanja kulturnih navika još u najranijem djetinjstvu.

Jedan od fokusa projekta bio je usmjeren na povećanje nivoa svijesti javnosti o vrijednostima cjeloživotnog učenja i interaktivnog obrazovanja u svrhu povećanja broja animacionih i edukativnih programa u prigradskim naselјnim mjestima Banjaluke.

Projekat je obuhvatao prikazivanje animiranog pozorišnog bontona za djecu i odrasle, izvođenje interaktivne obrazovne predstavu za djecu uzrasta od tri do devet godina starosti „Čudesni kontinenti“ i realizaciju edukativnog kviza a realizovan je od 23. novembra do 11. decembra 2021. godine u sedam društvenih domova Banjaluke: Mišinom Hanu (23. 11.), Piskavici (25. 11.), Verićima (30. 11.), Potkozarju (4. 12.), Ljubačevu (7. 12.), Zalužanima (9. 12.) i Dragočaju (11. 12.).

Projekat su sufinansirali Grad Banjaluka i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.