Tito-ovdje-nije-bio

Nevid teatar organizovao prvu međunarodnu-regionalnu saradnju u Republici Srpskoj

Nevid teatar iz Banjaluke poziva Vas na premijeru predstave „Tito ovdje nije bio“, koja će biti izvedena u amfiteatru Doma omladine u subotu 22. septembra 2012. godine sa početkom u 20 časova i 7 minuta.

Projekat „Tito ovdje nije bio“ je koncipiran i organizovan od strane: Juliane Rahn, Nevid teatra, Ksenije Čočkove, Elisabeth Desta, Nite Hasani i Ivane Vaseve. Partneri u realizaciji projekta su: Centar za dramsku umjetnost (Center for Drama Arts CDA T-HOUSE), Skoplje i Centar za vizuelnu umjetnost (Qendra Multimedia), Priština.

Autori tekstova su: Sandra Lalić-Zupur (Brčko), Vesa Qena (Priština), Maja Vaseva (Skoplje) i Ajla Terzić (Sarajevo). U predstavi igraju: Dejan Andrić i Marko Dukić (Nevid Teatar), Sanja Ruseska (Kumanovo), Arta Selimi (Priština) i Ana Stojkova (Skoplje), a režiju potpisuju Goran Damjanac (Nevid teatar) i Hana Qena (Priština).

Predstava je nastala od nekoliko kratkih dramskih tekstova, izabranih na konkursu na kojem su pozvani mladi pisci od 18 do 35 godina starosti iz svih zemalja bivše Jugoslavije (takođe i građani iz tih zemalja koji žive u inostranstvu) i iz Njemačke. Svi učesnici projekta, tj. autori tekstova, glumci i reditelji su sa prostora bivše Jugoslavije. Tema cijelog projekta je odnos mladih ljudi, rođenih poslije Titove smrti, prema pojmu Tita i vremenu i događajima koji su uslijedili poslije Tita.

Nevid teatar, u saradnji sa Juliane Rahn, kulturnim menadžerom i dramaturgom, preuzeo je kompletnu odgovornost za realizaciju projekta u Banjaluci. Generalni sponzor projekta je Robert Bosch Stiftung, a tehničku realizaciju projekta omogućili su Omladinski savjet Banjaluke i KUD „Čajavec“ iz Banjaluke.

Ulaz na sve događaje je besplatan.

TITO OVDJE NIJE BIO*
*PREDSTAVA _ JAVNO ČITANJE _ PANEL
Nevid Teatar (Banja Luka), CDA T-HOUSE (Skoplje) i Qendra Multimedia (Priština)
u saradnji sa Robert Bosch Stiftung, Omladinskim savjetom Banjaluke i KUD “Čajavec”.

* SUBOTA, 22.09.2012. | DOM OMLADINE | Ul. Đure Daničića 1 (Banja Luka)

18.00 * Javno čitanje tekstova (Kantina):
Bili smo jednom voljeni (Kristina Posilović, Rijeka) | Tito i taksidermija (Ajla Terzić, Sarajevo) | Tito ovdje nije bio (Danka Sekulović, Beograd)

20.07 * TITO OVDJE NIJE BIO (Amfiteatar)
AUTORI/TEKSTOVI: Sandra Lalić-Zupur (Brčko), Vesa Qena (Priština), Ajla Terzić (Sarajevo) and Maja Vaseva (Skoplje)
REŽIJA: Goran Damjanac (Nevid Teatar) and Hana Qena (Priština)
IGRAJU: Dejan Andrić i Marko Dukić (Nevid Teatar), Sanja Ruseska (Kumanovo), Arta Selimi (Priština) i Ana Stojkova (Skoplje)

21.30 * Diskusija sa izvođačima o radu na projektu
TITO OVDJE NIJE BIO (Amfiteatar)
MODERATOR: Aleksandara Ilić (filmski reditelj|dramaturg|pisac|profesor filozofije, Banja Luka)

* NEDJELJA, 23.09.2012. | DOM OMLADINE | Ul. Đure Daničića 1 (Banja Luka)

18.00 * PANEL: KOJI TITO? Narativ o Titu i Jugoslaviji u savremenoj umjetnosti (Kantina)
Moderator: Gjoko Zdraveski (pisac | lektor, Beograd/Niš/Skoplje)
Gosti: Sandra Lalić-Zupur (Brčko), Vesa Qena (Priština), Ajla Terzić (Sarajevo), Maja Vaseva (Skoplje), Kristina Posilović (Rijeka) i Danka Sekulović (Beograd)

*Umjetnici djeluju na granici između javnog i privatnog – kao svjedoci političkih i društvenih promjena i njihovih individualnih iskustava. Kako mogu savremeni umjetnici – između ostalog pisci i dramaturzi – predstaviti sjećanja na doba Tita i Jugoslavije? Kako oni stvaraju narativ o toj osobi i njegovoj državi? Kao intelektualci (tj. njihovi književni tekstovi), oni djeluju, slučajno ili namjerno, na kulturu sjećanja, i na neki način, takođe, izražavaju njihovo vrijeme nastajanja. Na panelu će se razgovarati o načinima na koji mladi umjetnici – koji su odrastali kad Tito ovdje nije bio i kad je Jugoslavija bila već u procesu raspadanja – pridonose provokativne narative o Titu i Jugoslaviji i post-transformativna sjećanja.

20.07 * TITO OVDJE NIJE BIO (Amfiteatar)
AUTORI/TEKSTOVI: Sandra Lalić-Zupur, Vesa Qena, Ajla Terzić and Maja Vaseva
REŽIJA: Goran Damjanac (Nevid Teatar) and Hana Qena (Priština)
IGRAJU: Dejan Andrić i Marko Dukić (Nevid Teatar), Sanja Ruseska (Kumanovo), Arta Selimi (Priština) i Ana Stojkova (Skoplje)

21.30 * TITO JE STIGAO (Kantina)

UG Nevid Teatar Banjaluka | JIB 440346902004
kontakt osoba. Dejan Andrić | telefon. +387 (0) 65.741.363.
email. nevid.teatar@gmail.com | facebook. Nevid Teatar Banjaluka

TITO WAS NOT HERE *
PERFORMANCE _ PUBLIC READING _ PANEL
A project by Nevid Teatar (Banja Luka), CDA T-HOUSE (Skopje), Qendra Multimedia (Prishtina)
In cooperation with Robert Bosch Stiftung and Youth Council of Banja Luka

* SATURDAY, 22.09.2012. | YOUTH CENTER | Đure Daničića 1 (Banja Luka)

18.00 * Public Reading (Kantina):
Once we were lovers (Kristina Posilović, Rijeka) | Tito and taxidermy (Ajla Terzić, Sarajevo) | Tito was not here (Danka Sekulović, Belgrade)

20.07 * Performance TITO WAS NOT HERE (amphitheatre)
Based on texts by Sandra Lalić-Zupur (Brčko), Vesa Qena (Prishtina), Ajla Terzić (Sarajevo) and Maja Vaseva (Skopje)
Directed by Goran Damjanac (Nevid Teatar) and Hana Qena (Prishtina)
Performer: Dejan Andrić and Marko Dukić (Nevid Teatar), Sanja Ruseska (Kumanovo), Arta Selimi (Prishtina) and Ana Stojkova (Skopje)

21.30 * Discussion with the Performing Artists of TITO WAS NOT HERE (amphitheatre)
Moderated by Aleksandar Ilić (film director | dramaturge | writer | professor of Philosophy, Banja Luka)
* SUNDAY, 23.09.2012. | YOUTH CENTER | Đure Daničića 1 (Banja Luka)

18.00 * Panel: TITO WHO? The Narrative of Tito and Yugoslavia in Contemporary Arts (Kantina)
Moderated by Gjoko Zdraveski (writer | lecturer, Belgrade/Niš/Skopje)
Guests: Sandra Lalić-Zupur (Brčko), Vesa Qena (Prishtina), Ajla Terzić (Sarajevo), Maja Vaseva (Skopje), Kristina Posilović (Rijeka) i Danka Sekulović (Belgrade)

20.07 * Performance TITO WAS NOT HERE (amphitheatre)
Based on texts by Sandra Lalić-Zupur (Brčko), Vesa Qena (Prishtina), Ajla Terzić (Sarajevo) and Maja Vaseva (Skopje)
Directed by Goran Damjanac (Nevid Teatar) and Hana Qena (Prishtina)
Performer: Dejan Andrić and Marko Dukić (Nevid Teatar), Sanja Ruseska (Kumanovo), Arta Selimi (Prishtina) and Ana Stojkova (Skopje)

21.30 * TITO’S IN THE HOUSE (Kantina)

UG Nevid Teatar Banjaluka | JIB 440346902004
address. Ul. Sime Šolaje 11 | 78000 Banjaluka | Bosnia and Herzegovina
contact person. Dejan Andrić | phone. +387 (0) 65.741.363.
email. nevid.teatar@gmail.com | facebook. Nevid Teatar Banjaluka