Zdravi zabavnik Nevid teatra

Zdravi zabavnik Nevid teatra od avgusta do decembra 2022. godine u Banjaluci

Nevid teatar iz Banjaluke u okviru edukativnog projekta „Zdravi zabavnik Nevid teatra“ poziva sve učenike i učenice od 1. do 9. razreda osnovnih škola iz Banjaluke da napišu originalne pjesme o pravilnoj ishrani.

Osim originalne pjesme, mladi/e autori/ke mogu pisati i svoja zapažanja o zdravlјu, ishrani i konzumiranju štetnih prehrambenih namirnica. Prijaviti se mogu i svi/e koji/e žele poslati svoja mišlјenja o pravilnoj ishrani.

Konkurs je otvoren od 24. avgusta i trajaće do 5. oktobra 2022. godine.

Na osnovu do 30 najboljih izabranih pjesama o pravilnoj ishrani, Nevid teatar će objaviti štampanu i elektronsku knjigu „Zdravi zabavnik Nevid teatra“. Osim izabranih pjesama, Zdravi zabavnik Nevid teatra sadržavaće i zapažanja djece o zdravlјu i ishrani, kao i zdravi jelovnik i dodatne zabavne činjenice i zanimlјivosti o hrani.

U okviru projekta biće organizovan i Edukativni program o pravilnoj ishrani za cijelu porodicu, 26. novembra, u Domu omladine u Banjaluci. U cilјu prevencije gojaznosti i sticanja zdravih navika biće realizovano stručno predavanje i edukativni kviz o pravilnoj ishrani a radi promovisanja autorskog književnog stvaralaštva i stvaralaštva za djecu i tinejdžere biće organizovano Javno čitanje najbolјih pjesama u kojem će do 30 najbolјih mladih autora i autorki iz Banjaluke imati priliku da predstave svoje radove.

Projekat „Zdravi zabavnik Nevid teatra“ biće implementiran od avgusta do decembra tekuće godine u Banjaluci a posebne aktivnosti biće realizovane u Domu omladine i u društvenim domovima Banjaluke: Ljubačevu, Verićima, Zalužanima i Gornjoj Piskavici.

Za više informacija o pravilima učešća i rezultatima konkursa možete posjetiti veb-stranicu Nevid teatra: www.nevidteatar.com/literarni-konkurs-za-originalne-pjesme-o-pravilnoj-ishrani

Projekat sufinansira Grad Banjaluka.