Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada

Nevid teatar je zajedno sa udruženjima: Centar za životnu sredinu, Helsinški parlament građana Banja Luke i Zdravo da ste u subotu, 08. oktobra 2016. godine organizovao obrazovno – kreativni program za djecu, mlade i odrasle u banjalučkom naselju Centar.

Cilj održavanja akcije jeste informisanje i osnaživanje građana za aktivno učešće u procesu donošenja odluka, a posebno iz oblasti uređenja prostora i korišćenja javnih površina.

Povod za akciju jeste plan pomenutih udruženja da u narednom periodu zajedno sa građanima koji žive u neposrednoj blizini Građevine započnu proces participativnog planiranja uređenja ove javne površine u skladu sa potrebama građana, te da prema gradskim vlastima zagovaraju uređenje i opremanje u skladu sa potrebama građana.