Arto luda

Autor i izvođač: Dejan Andrić

33 minute (+3-3×3 minute)

Antimonokoreodrama o poslednjim trenucima života Antonena Artoa

 

Autor i izvođač: Dejan Andrić

Mentor: Nenad Bojić

Tehnički direktor, dizajner svjetlosnih efekata i dizajn: Marko Dukić

Prevod na njemački jezik: Nataša Žarković

Prevod na engleski jezik: Lana Batić

Fotografija: Dejan Savić

Direktori fotografije: Dejan Račić i Zoran Jovičić

Trajanje predstave: 33 minute (+3-3×3 minute)

Premijera: 3. i 5. 12. 2009, Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija umjetnosti, soba 3

Predstava se izvodi na srpskom jeziku, sa mogućnošću izvođenja na njemačkom i engleskom jeziku.

 

O predstavi: Ova antimonokoreodrama prikazuje posljednje trenutke života francuskog pjesnika, pisca, pozorišnog reditelja, pozorišnog i filmskog glumca, scenografa, crtača, jednog od osnivača nadrelističkog pokreta u Francuskoj Antonena Artoa.

Ideja predstave je da se ne može nastaviti s prostituisanjem ideje pozorišta koje je jedino vrijedno zbog svoje magijske, užasne veze sa stvarnošću i opasnošću. („Prvi manifest” Pozorišta surovosti kojeg je osnovao Antonen Arto).

Festivali i izvođenja:  Predstava je, osim u Banjaluci, 2010. godine u konkurenciji 75 aplikanata uvrštena u zvaničan program festivala koji je održan u Zagreb i na taj način joj je omogućeno da na dan Svjetskog pozorišta zatvori X Međunarodni studentski multimedijalni i kazališni festival Test!0 i otvori kazališnu reviju Akademije dramske umjetnosti 27. marta 2010. godine.

Na sceni Blau Saal, Das Off Theater u Beču, Austrija 2. juna 2010. godine predstava je izvedena na njemačkom jeziku na redovnom repertoaru kao gostujuća predstava.

Takođe, „Arto Luda” je uvrštena u projekat MonoK – monodrame Koufar na 7. Međunarodnom festivalu studentskog pozorišta Teatralni Koufar (Teatralny Koufar) kao profesionalna gostujuća predstava van konkurencije. Izvedena na engleskom jeziku u Republičkoj palati kulture u Minsku, 27. 10. 2010. godine na otvaranju festivala.

Publika u Sarajevu imala je priliku pogledati antimonokoreodramu „Arto Luda” koja je izvedena u okviru projekta Internacionalnog teatarskog festivala MESS – „UNDIPLOMATIC ART“, a po pozivu direkcije internacionalnog teatarskog festivala MESS u galeriji „Collegium Artisticum” 13. marta 2012.

Fotografije