Obrazovni program Nevid teatra 2018

Obrazovni program Nevid teatra (2018)

Ovaj program predstavlja strateški projekat Nevid teatra (decentralizacija u kulturi) i obuhvata realizaciju predviđenih aktivnosti u 30 opština Republike Srpske i to: izvođenje interaktivne obrazovne predstave „Čudesni kontinenti“, održavanje dramskih radionica i predavanja na temu „Uticaj interaktivne predstave i radionica u razvoju kreativnog mišljenja kod djece još u najranijem djetinjstvu”.

Prvi dio strateškog projekta realizovan je u periodu od 4. 12. do 16. 12. 2017. godine u: Kostajnici, Kozarskoj Dubici, Kneževu, Šipovu, Jezeru, Loparama, Ugljeviku, Brodu, Derventi i Modriči.

Drugi dio strateškog projekta realizovan je u periodu od 28. 5. do 15. 6. 2018. godine i tom prilikom je Nevid teatar program realizovao u: Stanarima, Kotor Varoši, Rudom, Foči, Han Pijesku, Novom Gradu, Krupi na Uni, Donjoj Previji, Bileći i Ljubinju.

Realizacija trećeg dijela strateškog projekta planirana je u: Petrovu, Donjim Žabarima, Pelagićevu, Šamcu, Osmacima, Šekovićima, Vlasenici, Rogatici, Čajniču i Kalinoviku.

Cilj projekta je podići nivo svijesti javnosti o vrijednostima interaktivnog obrazovanja u smislu povećavanja broja animacionih i edukativnih programa u predškolskim i školskim ustanovama i povećanje kulturne ponude u 30 opština Republike Srpske koje su obuvaćene ovim projektom.

Ovim programom, Nevid teatar želi progovoriti o uticaju kreativne dramske aktivnosti u razvoju dječjeg mišljenja, fizičkog razvoja i kreativnih potencijala, u svrhu izgrađivanja estetskih vrijednosti i stavova. Pored toga, težimo ohrabriti lokalnu vlast u opštinama, u kojima se  projekat implementira, da povede više brige o edukativnim programima namijenjenim djeci predškolskog i školskog uzrasta i podstaći javni i privredni sektor u lokalnim zajednica da pokušaju zajedničkim učešćem obezbijediti kvalitetnije uslove za rad radnicima u obrazovanju i vaspitanju naše djece kako bi mogli što kvalitetnije i kontinuiranije raditi. Sufinansijer projekta je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.